M-news Kosova

M-news ështe  lajm elekronik nga  M-team. Nëpermjet lajmit te shkurter, ne provojme të i ofrojmë fermerëve, veterinerëve, dhe keshillueseve te tjerë te cilet janë te intresuar ne informacion objektiv në lidhje me mastitin dhe kualitetin e qumeshtit


Sondazh mbi shëndetin e gjirit tek lopët qumështore në Kosove
Cfare ështe mastiti? Mastiti klinik dhe subklinik
Bio shkaktaret te mastitit: Koagulaza negative e stafilokokut (CNS)
Si ta parandalojmë nekrozën e gjirit
Bio shkaktaret te mastitit: Trueperella pyogenes "Mastiti veror"
Deshironi edhe ju te keni nje "bar kod"?
Faktoret qe ndikojne ne njesine e formimit te kolonive (cfu)
Kërkimet për mastitet në praktikë
Numri i qelivaze somatike (NQS)
A e kam trajtuar mire kete lope
"3-ne–1" si te i perdorim preparatet antimikrobiale ne menyre te kujdesshme
Infeksionet e gjirit nga Mycoplasma bovis

Exoneration clause

The publication of the M-news has no official character. In spite of all efforts, Ghent University cannot guarantee that the information included in the M-news is up-to-date, correct and complete. The advices can maybe not be applied on your farm and can by no means replace the advices of your herd health veterinarian or other advisor. Ghent University cannot be held responsible for the conceivable disadvantageous impact of possible inadequacy or incompletion of the data included in the M-news. No rights can be derived from the data included in the M-news.